• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Wszystkie
 • Aktualności
 • Artykuły
 • Chronologicznie
 • Alfabetycznie
 • Losowo
wczytaj więcej / przytrzymaj SHIFT żeby wczytać wszystkie wczytaj wszystkie

Technologie

 • 3DP - 3 Dimensional Printing
 • DMLS - Direct Metal Laser Sintering, SLM - Selective Laser Melting, Laser Cusing
 • EBM - Electron Beam Melting
 • FDM - Fused Deposition Modeling
 • LOM - Laminated Object Manufacturing
 • PJ/PJM - PolyJet / PolyJet Matrix
 • SLA/SL - StereoLithography Apparatus
 • SLS - Selective Laser Sintering

Technologia 3DP (ang. 3 Dimensional Printing) najbardziej ze wszystkich technologii warstwowego wytwarzania, przypomina klasyczne drukowanie, podobne do tego, które odbywa się w drukarkach atramentowych, tylko, że zamiast papieru stosowany jest proszek.

Wiecej na stronie 3DP - 3 Dimensional Printing.

Technologie DMLS, SLM i Laser Cusing to w gruncie rzeczy zastrzeżone nazwy handlowe tej samej technologii selektywnego spiekania i przetapiania sproszkowanych metali przy pomocy lasera, nanoszonych warstwa po warstwie, aż do uzyskania gotowej w pełni wytrzymałej części.

Wiecej na stronie DMLS - Direct Metal Laser Sintering, SLM - Selective Laser Melting, Laser Cusing.

Skrót EBM oznacza z ang. Electron Beam Melting czyli w wolnym tłumaczeniu topienie za pomocą wiązki elektronów. EBM jest jedną z technologii warstwowego wytwarzania elementów metalowych.

Wiecej na stronie EBM - Electron Beam Melting.

Skrót FDM oznacza Fused Deposition Modeling czyli w wolnym tłumaczeniu modelowanie z wykorzystaniem łączenia stopionego materiału. Zasada działania technologii FDM przypomina trochę zabawę z budowanie części za pomocą „pistoletu na termoklej”.

Wiecej na stronie FDM - Fused Deposition Modeling.

Technologia LOM (ang. Laminated Object Manufacturing) działa na zasadzie wycinania warstw materiału w postaci papieru z naniesionym jednostronnie klejem lub folii i klejeniu warstwa po warstwie, aż do uzyskania sześciennej bryły, w której zawieszony jest wykonany detal.

Wiecej na stronie LOM - Laminated Object Manufacturing.

Technologia PolyJet (ang. Polymer Jetting) polega na warstwowym budowaniu modeli przy pomocy selektywnie nastrzeliwanej fotoutwardzanej żywicy akrylowej. Proces ten pod względem stosowanych materiałów jest bardzo podobny do stereolitografi (zobacz StereoLithography).

Wiecej na stronie PJ/PJM - PolyJet / PolyJet Matrix.

Technologia SLA - Stereolitografia (ang. StereoLithography Apparatus) polega na selektywnym utrwalaniu nanoszonej warstwowo żywicy promieniami lasera UV.

Wiecej na stronie SLA/SL - StereoLithography Apparatus.

Skrót SLS oznacza z ang. Selective Laser Sintering czyli selektywne spiekanie laserowe. Maszyny SLS tworzą przedmioty poprzez nanoszenie warstw proszku tworzywa sztucznego i selektywne ich spiekanie przy pomocy lasera.

Wiecej na stronie SLS - Selective Laser Sintering.

Drukarki 3D

Portal Przyrostowo.pl został stworzony jako źródło rzetelnej wiedzy na temat współczesnych technologii przyrostowych Rapid Prototyping i Layer Aditive Manufacturing.

W zamyśle ma to być miejsce sprawdzonych informacji przygotowanych przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Innymi słowy naga prawda o tym wszystkim co kryje się pod hasłem Drukarki 3D.

Więcej na stronie "O nas"

Nadchodzące imprezy

Brak wydarzeń