Technologie

Wiki technologii drukowania 3D.

3DP - 3 Dimensional Printing

Technologia 3DP (ang. 3 Dimensional Printing) najbardziej ze wszystkich technologii warstwowego wytwarzania, przypomina klasyczne drukowanie, podobne do tego, które odbywa się w drukarkach atramentowych, tylko, że zamiast papieru stosowany jest proszek.

EBM - Electron Beam Melting

Skrót EBM oznacza z ang. Electron Beam Melting czyli w wolnym tłumaczeniu topienie za pomocą wiązki elektronów. EBM jest jedną z technologii warstwowego wytwarzania elementów metalowych.

FDM - Fused Deposition Modeling

Skrót FDM oznacza Fused Deposition Modeling czyli w wolnym tłumaczeniu modelowanie z wykorzystaniem łączenia stopionego materiału. Zasada działania technologii FDM przypomina trochę zabawę z budowanie części za pomocą „pistoletu na termoklej”.

LOM - Laminated Object Manufacturing

Technologia LOM (ang. Laminated Object Manufacturing) działa na zasadzie wycinania warstw materiału w postaci papieru z naniesionym jednostronnie klejem lub folii i klejeniu warstwa po warstwie, aż do uzyskania sześciennej bryły, w której zawieszony jest wykonany detal.

PJ/PJM - PolyJet / PolyJet Matrix

Technologia PolyJet (ang. Polymer Jetting) polega na warstwowym budowaniu modeli przy pomocy selektywnie nastrzeliwanej fotoutwardzanej żywicy akrylowej. Proces ten pod względem stosowanych materiałów jest bardzo podobny do stereolitografi (zobacz StereoLithography).

SLA/SL - StereoLithography Apparatus

Technologia SLA - Stereolitografia (ang. StereoLithography Apparatus) polega na selektywnym utrwalaniu nanoszonej warstwowo żywicy promieniami lasera UV.

SLS - Selective Laser Sintering

Skrót SLS oznacza z ang. Selective Laser Sintering czyli selektywne spiekanie laserowe. Maszyny SLS tworzą przedmioty poprzez nanoszenie warstw proszku tworzywa sztucznego i selektywne ich spiekanie przy pomocy lasera.